Náš tým

Architektonický atelier se sídlem v Poděbradech byl založen v roce 1991.
Zabýváme se architekturou, veřejným prostorem a designem.
Náš tým tvoří architekti, stavební inženýři a specialisté z různých profesí.

 

Pavel Borecký (*1954) - stavební inženýr, koordinátor BOZP, energetický specialista a autorizovaný inspektor

1991- dosud Vedoucí projektant v ateliéru boreckyARCHITECTS
1980-1991 Agrostav Nymburk, středisko projekce - vedoucí ateliéru
1975-1980 Fakulta stavební ČVUT v Praze, Obor Pozemní stavby

Odborná oprávnění:
1986
Průkaz zvláštní způsobilosti 2/0361 pro funkci vedoucí odboru projektové činnosti – MZVž ČSR, ověřeno 1991- MP ČR  
1994 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT-1657
1998-2000 VŠE Praha, Institut oceňování majetku
2001 Závěrečná zkouška k odborné způsobilosti k výkonu znalecké činnosti v oborech ekonomika (ceny a odhady, oceňování nemovitostí) a stavebnictví (stavby obytné a stavby průmyslové)
2009 Oprávnění MMR vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov
2010 Od 1.1.2010 jmenován autorizovaným inspektorem
2010 Od 15.1.2010 koordinátor BOZP na staveništi