Blog

Seznam článků

Kamenický závod v jirnech u Prahy

Podoba studie rekonstrukce a rozšíření výrobní haly kamenického závodu v Jirnech u Prahy byla schválena investorem a následně pracujeme na projektové dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby.

Seniorpark Hořátev

Probíhá realizace výstavby seniorparku v Hořátvi. Na akci jsme zpracovali architektonickou studii, dkokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby, a vykonáváme autorský dozor projektanta při realizaci stavby.

Sportovní centrum v Poděbradech

Realizce nového Sportovního centra Luboše Černého v Poděbradech výrazně pokročila. Na akci jsme zpracovali architektonickou studii, dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby, a vykonáváme autorský dozor projektanta při realizaci stavby.

Rekonstrukce obecního úřadu v Přerově nad Labem

Probíhá realizace obnovy a zateplení fasády objektu Obecního úřadu v Přerově nad Labem, včetně rekonstrukce vnitřních prostorů objektu. Na akci jsme zpracovali dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a vykonáváme autorský dozor projektanta při realizaci stavby.

RD Na Vinici v Poděbradech

Zpracováváme studii pro rekonstrukci RD v ulici Na Vinici v Poděbradech. Cílem rokonstrukce je vyubodovat nový dvoupodlažní objekt na místě historického domku v centru Poděbrad.