Seniorpark Hořátev

Seniorpark Hořátev

Realizace výstavby seniorparku v Hořátvi výrazně pokročila. Hrubá stavba včetně vazníkového krovu a střechy je již hotová. Následovat bude zdění vnitřních příček a rozvody elektroinstalací.
Na akci jsme zpracovali architektonickou studii, dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby, a vykonáváme autorský dozor projektanta při realizaci stavby.

Detail realizace.