RD v Poděbradech ul. Revoluční

Portfolio Image
Portfolio Image

Realizace: 2009/2010
Projekt: 2009
Adresa: Poděbrady ul. Revoluční
Investor: soukromá osoba
Autor: Michal Borecký
Dokumentace: architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor při realizaci stavby, výkon technického dozoru investora při realizaci stavby
Užitná plocha:  m2